Internetowy sklep ogrodniczy rospak.pl jest własnością: PHU RosPak Elżbieta Kozak, Pożóg 50, 24-130 Końskowola, NIP 716-260-79-31, Regon 061507987, nr rach. Bank. 45 8741 0004 0000 2105 2000 0020
Warunki ogólne
1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
6. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
8. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, REALIZACJA
1. Regulamin korzystania ze sklepu został umieszczony poniżej. Złożenie zamówienia pocztą elektroniczną, poprzez stronę www.rospak.pl lub w inny dostępny sposób jest równoznaczne z akceptacją obowiązujących zasad korzystania ze sklepu.
Zapraszamy także do korzystania z naszej pomocy przed dokonaniem wyboru.
2. Warunkiem koniecznym dla złożenia zamówienia/rejestracji w sklepie jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i podanie prawdziwych danych osobowych oraz adresowych (w tym adresu mailowego lub numeru telefonu).
3. Wszystkie zamówienia są potwierdzane automatycznie pocztą elektroniczną. Jeśli zamówienie nie zostanie potwierdzone oznacza to, że nie zostało ono przesłane do sklepu. W tym przypadku prosimy o ponowne złożenie zamówienia bądź kontakt telefoniczny.
4. Wszystkie opisy i zdjęcia oferowanych do sprzedaży produktów oparte są na informacjach dostarczonych nam przez producentów/dystrybutorów i umieszczone są za ich zgodą.
6. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas produkty były najwyższej jakości i w najniższych cenach.
7. Przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie w pełni zrealizowane. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i o związanym z tym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.
8. Jeżeli klient zamawia kilka pozycji, z których tylko część jest w magazynie sklepu, po uprzednim kontakcie z klientem, na jego życzenie:
– wysyłamy te pozycje, które aktualnie są dostępne,
– brakujące pozycje traktowane będą jako rezerwacja towaru i zrealizowane kiedy tylko towar dotrze od producenta,
– istnieje możliwość ustalenia indywidualnej procedury,
– koszty wysyłki brakujących towarów pokrywane są przez sklep.
9. Zamówienie realizowane będzie w terminie 1-14 dni roboczych. W przypadku przedpłaty na konto czas realizacji będzie liczony od dnia wpływu pieniędzy na rachunek bankowy. W przypadku zmian w zamówieniu termin realizacji jest liczony od dnia ostatniej modyfikacji. W przypadku towaru sprowadzanego z innego kraju lub produkowanego na indywidualne zamówienie czas realizacji może się wydłużyć.
GWARANCJA, REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU
1. Towary oferowane na stronach sklepu RosPak są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta/sprzedawcy. Wykaz wszystkich punktów serwisowych znajduje się przy karcie gwarancyjnej.
Jeżeli zdarzyłoby się, że dostarczony produkt będzie posiadał wady, Klientowi przysługuje prawo do otrzymania tego produktu z usuniętą wadą bądź wymiany na nowy egzemplarz, wolny od wad lub zwrot wartości produktu i kosztów wysyłki.
2. Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
„Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.e-rosa.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
„Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”
„Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres PHU RosPak Elżbieta Kozak Pożóg 50, 24-130 Końskowola , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”
„Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”
4. W przypadku stwierdzenia reklamacji prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
5. Przypominamy o dokładnym sprawdzeniu pod względem ilościowym i jakościowym dostarczonego towaru przy kurierze. Jednocześnie prosimy zwrócić uwagę czy przesyłka nie jest uszkodzona, jeżeli są widoczne uszkodzenia prosimy o zaznaczenie tego faktu na liście przewozowym lub protokole szkody.
Jeżeli występują jakiekolwiek braki lub uszkodzenia należy spisać protokół szkody. Nadmieniamy, iż kurierzy firm przewozowych winni mieć druki protokołów szkody, w przypadku braku prosimy protokół szkody sporządzić na kartce. W/w protokół prosimy jak najszybciej przesłać do nas:
fax’em: 81 881 28 52
zeskanowany mail’em: sklep@rospak.pl
kopię lub oryginał na adres: PHU RosPak Elżbieta Kozak, Pożóg 50, 24-130 Końskowola
Koszty i sposoby wysyłki
1. Zamówienia realizowane są wyłącznie poprzez firmę kurierską, możliwy jest także odbiór osobisty.
Koszty wysyłki ponosi klient. Cennik wysyłki jest zawarty w zakładce „Koszty dostawy”
2. W szczególnych przypadkach towar dowozimy osobiście.
3. Rodzaj przesyłki klient wybiera według własnego uznania przy składaniu zamówienia.
Pozostałe informacje
1. Zamieszczone na stronach sklepu RosPak ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie dane osobowe podlegają ochronie danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 9 sierpnia 1997 r. i będą używane wyłącznie do czynności związanych z realizacją zamówienia.
3. Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
5. Jeżeli Państwo nie znaleźli jakiegoś produktu w ofercie sklepu prosimy o kontakt, a my postaramy się sprowadzić go specjalnie dla Państwa.