1.  Zgodnie  z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek). Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu oryginalnego opakowania (opakowanie może być naruszone tylko w stopniu niezbędnym do zapoznania się z towarem). Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem z adnotacją „Zwrot”
2. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na wskazany rachunek Konsumenta. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
3. Oferowany materiał roślinny uważa się za rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu, z uwagi na co, na podst. Art. 38 ust. 4 z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta wyłączeniu podlega stosowanie prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

 

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

PHU RosPak Elżbieta Kozak
Pożóg 50, 24-130 Końskowola

Ja …………………………………………………..
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy …………………………, numer oferty ………………..
Data zawarcia umowy to ……………….., data odbioru ………………………….

 

Imię i nazwisko ………………….
Login Allegro ……………………
Adres …………………………..
Nr rach. Bank. ……………………

……………………………..
Podpis